Isidor Alberich i Torruella

Biografia d'Isidor Alberich i Torruella