Grups Municipals 2015-2019

Composició dels diferents Grups Municipals durant el període 2015-2019

Partit Demòcrata Català (PDeCAT)

 


Compromís x La Seu

 


Esquerra Republicana de Catalunya (ERC)

 


Candidatura d'Unitat Popular (CUP)