Pressupost any 2020

Ajuntament de la Seu d'Urgell

Pressupost de l'Ajuntament de la Seu d'Urgell per a l'exercici 2020

Ajuntament de la Seu d'Urgell - Llegir Més

Parc del Segre SA

Relació d'ingressos i despeses del Parc del Segre per a l'exercici 2020

Parc del Segre SA - Llegir Més

Habitatge i Urbanisme la Seu SL

Relació d'ingressos i despeses d'Habitatge i Urbanisme la Seu SL per a l'exercici 2020

Habitatge i Urbanisme la Seu SL - Llegir Més

Turisme de la Seu SA

Relació d'ingressos i despeses de Turisme de la Seu SA per a l'exercici 2020

Turisme de la Seu SA - Llegir Més