El Rafting Parc de la Seu estrena nou web que permet comprar les activitats on-line

raftingparc.cat està adaptat per a qualsevol dispositiu mòbil.
05-04-2017

El Rafting Parc de la Seu d’Urgell estrena un nou web totalment renovat que presenta noves imatges animades de totes les activitats que s’hi poden practicar i nous pictogrames, sent més intuïtiva per als usuaris.

Les dues novetats més destacades que presenta el nou web és que permet als usuaris poder comprar on-line les activitats que ofereix aquesta instal·lació ludicoesportiva i alhora està adaptat per poder-lo obrir des de qualsevol dispositiu mòbil.

L’adreça del nou web és raftingparc.cat