En resposta al comunicat emès per la PAH de l'Alt Urgell, arrel dels fets succeïts durant la darrera setmana per l’ocupació amb força d’una vivenda a la Seu d’Urgell, el Consorci d’Atenció a les Persones de l’Alt Urgell manifesta que:

06-07-2015

- L'equip tècnic dels Serveis Socials Bàsics del Consorci d'Atenció a les Persones (en endavant SSB) travà uns acords amb la sra. Medeiros i amb el sr. Marc Foix, com a representant de la PAH i en presència de 3 membres de l’equip tècnic dels SSB i de diversos membres de la PAH, que foren incomplerts per part de la PAH. El pas següent de la PAH fou ocupar un habitatge per la força.
- El sr. Marc Foix, com a representant de la PAH, va instar la sra. Anna Vives a exercir un tracte de favor vers la sra. Medeiros. Citem literalment les seves paraules:
“Aixeca el telèfon i exigeix un pis a qualsevol entitat financera. Amb el teu poder, demà el tindràs a disposició.”

El propi equip tècnic va descartar aquesta opció argumentant que incorria en una il·legalitat, que representava una pràctica sense cap tipus d’ètica i podia generar un greuge cap a la resta de persones que es trobessin en una situació similar.

A banda, se’l va informar que l’estudi del parc vacant de la ciutat estava a punt de finalitzar.

- L'equip tècnic dels Serveis Socials Bàsics va facilitar un llistat d'habitatges disponibles procedents de diferents immobiliàries, tal i com ho fa amb tota la resta d'usuaris que ho necessiten. Aquesta gestió s'havia ofert amb anterioritat a la sra. Medeiros i als representants de la PAH i fou rebutjada argumentant que la plataforma ja oferia una alternativa d’habitatge.
- L'equip tècnic dels Serveis Socials Bàsics va mediar amb el propietari del nou pis de la sra. Medeiros, tal i com ho fa amb tota la resta d'usuaris que ho necessiten. La relació dels SSB amb les immobiliàries és fluïda.
- L'actitud dels veïns de l'immoble ocupat ha estat la de defensa de la seva propietat. No acceptem que ningú pugui titllar d'incívics els seus actes quan l'altra part ha desafiat el veïnat i la seva seguretat.

- Com a administració hem de protegir al màxim els sectors més vulnerables de la societat, intentant evitar amb tots els mitjans disponibles qualsevol situació de desnonament; aquest fet, però, no permet justificar l'ocupació d'una propietat.

- Els SSB eren coneixedors del cas de la sra. Medeiros i, des de l’inici del procés de desnonament, se li va proposar (entre d’altres mesures) que s’inscrivís al registre de sol·licitants de vivendes de protecció oficial, fet que si hagués complert li hauria donat accés a un habitatge amb un lloguer assequible.

- Els SSB no són infal·libles i, com tothom, cometen errades. Així, tal i com els usuaris demanen que el servei sigui eficaç i diligent, des dels SSB es demana rigor i honestedat en les actuacions i les informacions donades per les persones que hi tenen relació.