Inscripcions obertes per fer pràctiques professionals no remunerades a Europa adreçades a joves alturgellencs de 18 a 29 anys

Els i les joves de la Seu d’Urgell i comarca poden presentar les seves sol·licituds a l’Oficina Jove de l’Alt Urgell, on hi trobaran tota la informació sobre el programa TLN MOBILICAT.
09-01-2019

L’Oficina Jove de l’Alt Urgell torna a oferir, a través de l’Associació Alba de Tàrrega, 4 places adreçades a joves del territori que no treballen ni estudien puguin optar a desenvolupar les seves practiques formatives no remunerades en entitats o empreses, públiques o privades, a Europa, concretament a Alemanya i a Itàlia.  

Recordem que l'objectiu del programa és facilitar la inserció laboral dels i les joves mitjançant un itinerari personalitzat d'acompanyament i suport, amb aprenentatge pràctic i formatiu a l'estranger, a partir dels seus interessos i motivacions. El programa pretén generar noves oportunitats per a aquests i aquestes joves per accedir al mercat de treball i aconseguir una ocupació de qualitat.

Aquest programa consta de dues etapes diferenciades: una formació prèvia a l’estada (intercultural i  formació lingüística de 120hores) i la pròpia estada a l’estranger (març- juny). La primera sessió informativa per als i les joves seleccionats/des serà el dia 25 de gener a Tàrrega.

El programa està finançat al 100% pel Fons Social Europeu (FSE) i cobreix totes les despeses que els i les joves puguin tenir durant la realització d’aquest.

Requisits

Per a poder tenir accés a aquestes pràctiques a Europa cal tenir entre 18 i 29 anys,  estar a l’atur i inscrit al programa Garantia Juvenil, haver acabat estudis de grau mitjà, superior o universitari o que els hagin deixat a mitges, sense experiència laboral en l’àmbit dels estudis cursats (no es té en consideració una experiència laboral inferior a tres mesos), disposar d’una formació bàsica d’idiomes i ser Demandant d’Ocupació (DONO).

Per a més informació, cal adreçar-se a l’Oficina Jove de l’Alt Urgell, o bé escriure un correu a joventut@ccau.cat     

Val a dir que l’any passat, 3 joves urgellencs van realitzar un curs d’alemany durant un mes i les seves pràctiques professionals a la ciutat alemanya de Chemiz durant 14 setmanes.

El PROGRAMA TLN MOBILICAT està impulsat pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies dins del marc del Fons Social Europeu (FSE) i del programa de Garantia Juvenil.