La finalització de l'estudi del parc vacant, la petició de pisos de la SAREB i l'obtenció d'un 'pis pont', noves accions de l'Ajuntament de la Seu d'Urgell en habitatge

Abans fi d’any finalitzarà l'estudi sobre el parc vacant amb un treball de camp.
12-11-2015

L’Ajuntament de la Seu treballa des de fa temps en diferents aspectes en matèria d’habitatge amb l'objectiu d’afrontar, des d’una nova perspectiva, la problemàtica habitacional que sofreixen persones i famílies de la ciutat, mitjançant la possible obtenció de vivendes propietat d’entitats financeres.

L’Ajuntament urgellenc va encarregar un estudi de detecció d’habitatge buit a la Seu d’Urgell (parc vacant d’habitatge) per tal d’esbrinar quantes propietats desocupades hi ha al municipi per saber quines d’aquestes es podrien arribar a destinar a habitatge social.

Aquest estudi ha arribat a la part final de la primera fase. En concret, s’ha elaborat tota la part de detecció de vivendes buides i ara cal confirmar-ne la titularitat; és a dir, quines són propietat d’entitats bancàries o d’empreses promotores, i quines són de propietat privada. Per destriar-les s’iniciarà en breu un treball de camp que consistirà en la visita de totes les vivendes que a l’estudi consten com a deshabitades. La visita la faran persones degudament acreditades per part de l’Ajuntament i amb l’únic objectiu de confirmar si en aquella adreça hi viu algú o no.

Col·laboracions amb la Generalitat de Catalunya

Entre les accions que, paral·lelament s’estan duent a terme per fer front al conflicte de la manca d’habitatge de lloguer social, s’hi troba la petició formal realitzada per l’alcalde de la Seu, Albert Batalla, a la Secretaria General d’Habitatge de la Generalitat de Catalunya per tal que el municipi alturgellenc pugui ser receptor de pisos provinents de llançaments per destinar-los a lloguer social.

A banda, fa pocs dies s’ha signat el primer conveni amb l’Agència Catalana de l’Habitatge per a l’obtenció de vivendes a través de la mesa d’emergència, organisme on s’acudeix quan hi ha algun cas de desnonament urgent.

Cal destacar, a més, el treball permanent del Consorci d’Atenció a les Persones i de l’àrea d’habitatge de l’Ajuntament de la Seu que s’ocupen de la tramitació dels ajuts de Lloguer just i de les Prestacions econòmiques urgents especials, i que només en els darrers tres anys han tramitat i concedit 682 ajuts que han ajudat a evitar situacions que podien haver estat de risc.

A aquesta modalitat d’ajuts cal sumar-hi els concedits des del propi Consorci d’Atenció a les Persones per fer front tant a les emergències en l’àmbit de l’habitatge com de la pobresa energètica. Només en el transcurs d’aquest any 2015 s’ha ajudat 168 famílies per aquests dos conceptes.

Recurs d’urgència per situacions de desnonament

En les properes setmanes l’Ajuntament de la Seu disposarà d’un habitatge que farà les funcions de “pis pont” per casos de pèrdua de la vivenda habitual a l’espera de l’obtenció d’un pis d’emergència o d’altres tipologies d’habitatge. Aquesta modalitat de vivenda, novetat al municipi, serà gestionada pel Consorci d’Atenció a les Persones de l’Alt Urgell.

La tinent d’alcalde d’Atenció a les Persones i portaveu del Consorci, Anna Vives, ha manifestat que “fa temps que estem treballant per disposar d’un recurs de d’urgència. En el moment que hem vist la possibilitat de disposar-ne, s’ha fet les gestions necessàries per obtenir-lo, ja que prioritzem disposar d’un habitatge propi per reallotjar aquells casos que es trobin en risc d’exclusió residencial”. Vives ha afegit “es tracta d’una vivenda que es podrà usar de forma puntual fins que s’obtingui el recurs adequat per cada situació”.