'Accedeix a La Meva Salut', nova eina per evitar al mínim els desplaçaments durant el confinament

De manera excepcional mentre duri el període d'epidèmia pel coronavirus SARS-CoV-2 es pot sol·licitar accedir-hi al telèfon 900 053 723 o omplint el formulari a l'enllaç canalsalut.gencat.cat/lamevasalut-registre
02-04-2020

El Departament de Salut ha posat a disposició de tots els usuaris i usuàries una nova eina: 'Accedeix a La Meva Salut', que de manera excepcional mentre duri el període d'epidèmia pel coronavirus SARS-CoV-2 que s'hi pot accedir de dues maneres: trucant al telèfon 900 053 723 o omplint el formulari a l'enllaç canalsalut.gencat.cat/lamevasalut-registre

A 'La Meva Salut' hi podem trobar el pla de medicació vigent; accés als comunicats de Incapacitats Temporals (IT); informes mèdics; resultats de proves i exploracions; i poder consultar als professionals sanitaris.

L'objectiu de la posada en marxa d'aquesta nova eina és evitar al mínim els desplaçaments durant el confinament. 

https://lamevasalut.gencat.cat