Nova convocatòria per rehabilitar i repintar porxos i façanes dels carrers Major i Canonges, i de Castellciutat

Del 10 al 21 de juny per a les sol·licituds d’actuacions a edificis amb porxos dels carrers Major i Canonges, així com també els edificis ubicats a Castellciutat. Del 25 de juny a l’1 de juliol per a les sol·licituds d’actuacions de la resta d’edificis dels carrers fixats.
30-05-2019

La Junta de Govern Local de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell ha aprovat la convocatòria de les subvencions per a rehabilitar i repintar porxos i façanes d’edificis del carrer Major i del carrer dels Canonges, així com també els carrers adjacents.

Aquests carrers són: Sant Josep de Calassanç, passatge de la Missió, plaça del Carmen, carrer de la Muralla, carrer del Pou, carrer la Creu, carrer Estret, carrer de la Palma, placeta de Sant Nicolau, pati Palau carrer Sant agustí i carrer de la Roda. Com a novetat d’enguany, aquesta convocatòria s’amplia al poble de Castellciutat.

A més a més, la convocatòria no només s’adreça a totes les persones físiques o jurídiques que vulguin fer alguna actuació durant aquest any 2019, sinó que també té efectes retroactius i poden ser subvencionables actuacions realitzades durant l’any 2018. Aquesta convocatòria compta amb una partida pressupostària de 60.000 euros, 10.000 dels quals estan adreçats a les sol·licituds de Castellciutat.

La tinent d’alcalde de Promoció de la Ciutat de l’Ajuntament urgellenc, Mireia Font, afirma que aquesta nova convocatòria “segueix apostant per la millora de la conservació d’aquests porxos i façanes, elements més representatius del centre històric de la Seu d’Urgell, i que a més a més enguany hi afegim també el poble de Castellciutat”.

Presentació de sol·licituds

S’estableixen diferents terminis de presentació de les sol·licituds per a les següents fases:

Del 10 al 21 de juny: per a les sol·licituds d’actuacions a edificis amb porxos dins del carrer Major i el carrer dels Canonges, així com també els edificis ubicats a Castellciutat.

Del 25 de juny a l’1 de juliol: per a les sol·licituds d’actuacions de la resta d’edificis dels carrers fixats en el punt 2.1 de les bases de la convocatòria, incloent els edificis amb porxos que no hagin concorregut a la primera fase.

Tal i com indiquen les bases, els ajuts s’atorgaran per ordre de presentació de les sol·licituds a l’OAC de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell i que compleixen amb tota la documentació que es demana.

Import i despeses subvencionables

Les subvencions que s’atorguin cobriran un màxim del 60% del pressupost de la rehabilitació i pintura de la façana. Aquest ajut pot arribar fins al 85% del total del cost de l’actuació si es realitza amb industrials de la Seu d’Urgell. L’import màxim de la subvenció serà de 2.000 euros si l’edifici té una única façana, i de 3.000 euros si en té més d’una.

La pintura que es faci servir per repintar s’haurà de fer amb el color o colors determinats a la normativa urbanística municipal.