Signatura del conveni de col·laboració entre ASPID, pertanyent al grup Incorpora de “la Caixa”, i la Fundació Integra Pirineus

ASPID i INTEGRA PIRINEUS promouen l'ocupació de les persones amb risc d'exclusió social a l'Alt Urgell.
13-09-2018

L’associació ASPID, entitat pertanyent al grup Incorpora de l’Obra Social “la Caixa, i La Fundació Integra Pirineus han signat aquest matí un conveni de col·laboració per dur a terme accions concretes per tal d’afavorir una major incorporació de les persones amb risc d’exclusió de la comarca de l’Alt Urgell al món laboral. L’acte de signatura del conveni ha tingut lloc aquest matí a la seu del Patronat de la Fundació Integra Pirineus a la Seu d’Urgell, amb la presència del president del Patronat de la Fundació Integra Pirineus, Jesús Fierro, i la presidenta d’ASPID, Bibiana Bendicho.

El conveni estipula que ASPID, com a entitat pertanyent al grup Incorpora, facilitarà les ofertes laborals que no han pogut ser cobertes pel grup Incorpora i que s’adeqüin a l’àmbit de la comarca de l’Alt Urgell i a les persones ateses per part de la Fundació Integra Pirineus. Així mateix, ASPID enviarà el perfil seleccionat, prèviament rebut per la fundació, a l’empresa generadora de l’oferta laboral, essent aquesta última qui determinarà la seva admissió o no en el procés de selecció. A més, facilitarà a la fundació l’accés a les activitats organitzades pel programa “Incorpora” de l’Obra Social “la Caixa” en el territori.
De la seva banda, la Fundació Integra Pirineus garantirà que les persones proposades com a candidates segueixin un itinerari d’inserció i disposin d’un tècnic de referència, que esdevindrà l’interlocutor amb ASPID. També enviarà el currículum de les persones candidates i comunicarà a ASPID el resultat del seguiment que es faci amb la persona que s’insereixi en una de les ofertes gestionades per l’entitat.

Presència d’ASPID a l’Alt Urgell des del 2007
ASPID presta els seus serveis laborals a la comarca de l’Alt Urgell des de l’any 2007. Actualment, i des del 2013, es compta amb un servei d’intermediació laboral continuista gràcies a l’execució de dos programes que es desenvolupen anualment: el programa “Incorpora” de l’Obra Social “la Caixa” i el programa d’orientació i acompanyament a la inserció del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

L’associació ASPID atén des de la seva seu de la Seu d’Urgell, a l’avinguda Pau Claris, i des del Consell Comarcal persones en edat laboral, aturades i persones amb discapacitat que es troben en recerca de feina. S’ofereix un suport integral amb itineraris
personals d’inserció per tal de millorar l’ocupabilitat i el perfil ocupacional i formatiu. Alhora, s’ofereix al teixit empresarial de l’Alt Urgell un servei de selecció de candidatures, gestió de convenis de pràctiques, assessorament, suport a la contractació i accions de responsabilitat social corporativa (RSC).
D’altra banda, també es duen a terme els Serveis Integrals d’Orientació, Acompanyament i Suport a la Inserció de les persones amb discapacitat i/o malaltia social (SIOAS) –ha tingut lloc de l’1 de gener al 30 de juny– i el programa Mesures Actives d’Inserció
(MARMI).
ASPID ha atès enguany a l’Alt Urgell 124 persones (el 2017 van ser 84) i se n’han inserit al món laboral 34 (l’any passat en van ser 3). A més, s’han dut a terme 452,5 hores de formació (el 2017 van ser 129 hores).

Creació d’INTEGRA PIRINEUS a l’Alt Urgell l’any 2011

La Fundació Privada Integra Pirineus és una entitat arrelada a la comarca de l’Alt Urgell, creada el 28 de febrer del 2011, amb objectiu contribuir a la inserció social i laboral de persones en situació de risc d’exclusió social, amb especial atenció a les persones amb
discapacitat psíquica i/o malaltia mental.
Per tal d’aconseguir la “inserció social i laboral de persones en situació de risc d’exclusió social, amb especial atenció a les persones amb discapacitat psíquica i/o malaltia mental” la Fundació Privada Integra Pirineus va crear:

  •  CET - Centre Especial de Treball - INTEGRA PIRINEUS L’ALT URGELL, SLU. : Té per objectiu de realitzar un treball productiu, participant regularment de les operacions de mercat, amb la finalitat d’assegurar una ocupació remunerada i la prestació de serveis d’ajustament personal i social que necessitin els treballadors amb discapacitat reconeguda i com a mitjà. Actualment, el CET d’Integra Pirineus té 10 persones contractades.
  • EI - EMPRESA D’INSERCIÓ - E.I. INTEGRA PIRINEUS S.L.U. : Té per objectiu la integració sòcio‐laboral de persones en situació o greu risc d’exclusió social. Actualment, la EI d’Integra Pirineus té 18 persones contractades.

Integra Pirineus ofereix els següents serveis o productes al territori pirinenc: activitats silvícoles / treballs forestals, desbrossament de parcel·les, treballs de jardineria, venta de fusta i biomassa, activitats agropecuàries i agroalimentàries, prestació de serveis de neteja i
manteniment d’exteriors, activitats de manipulats, atenció al públic, entre d'altres.