INSCRIPCIÓ A LES ACTIVITATS ESPORTIVES ESTIU 2020

Telemàtic. A partir del dilluns 15 de juny.

Les inscripcions a les ACTIVITATS ESPORTIVES ESTIU 2020, es faran per via telemàtica i a partir del dilluns 15 de juny 2020.

A l'Estiu Tot l'Esport, torn 3 (13/07 al 17/07): PLACES ESGOTADES. Darrer registre acceptat 5308.

A l'Estiu Aventura, torn 1 (3/08 al 7/08): PLACES ESGOTADES. Darrer registre acceptat 5546.

A l'Estiu Tot l'Esport, torn 4 (20/07 al 24/07): PLACES ESGOTADES. Darrer registre acceptat 5566.

A l'Estiu Tot l'Esport, torn 5 (27/07 al 31/07): PLACES ESGOTADES. Darrer registre acceptat 5556.

A l'Estiu Aventura, torn 2 (10/08 al 14/08): PLACES ESGOTADES. Darrer registre acceptat 5642.

A l'Estiu Aventura, torn 3 (17/08 al 21/08): PLACES ESGOTADES. Darrer registre acceptat 5642.

Els inscrits a partir d'aquests registres en cada torn estan en llista d'espera.

Abans de fer el tràmit heu de tenir preparada la documentació obligatòria a adjuntar:

  • Digitalització del Carnet de Vacunes actualitzat.
  • Digitalització del full de domiciliació bancària en format SEPA, omplert i signat.
  • Digitalització del carnet de família nombrosa o monoparental, si s'escau. 

ACCEDIU AL FORMULARI D'INSCRIPCIÓ 

Només rebreu notificació en cas de no disposar de places en algun dels torns escollits.