INSCRIPCIÓ CARAVANES INSCRITES L'ANY 2018

Presencial : A partir del dilluns 1 de juliol 2019 a les 9:00h al dijous 11 de juliol 2019. La matrícula presencial s'ha de fer a l'OAC de l'Ajuntament de la Seu d'Urgell. Cas d'haver-hi ciutadans esperant , s'obrirà a les 8:30h per donar tanda però fins a les 9;00h no s'iniciarà el procés de registre. Descarregar instància . Si hi ha canvi de representant de la colla, també presentar Descarregar petició canvi de representant