Ord.29 Estacionament controlat de vehicles a la via pública (aparcament horari) i la seva taxa