Ord.32 Preus públics per la prestació del servei de piscines i altres instal·lacions esportives