Ord.35 Taxa pel servei de recaptació i gestió tributària