Ord.7 Taxa per la utilització de l'escut del municipi