Ord.8 Taxa per la llicència d'autotaxis i altres vehicles de lloguer