Ord.13 Taxa pels serveis de sanitat preventiva (vacunació gossos)