Ord.9 Taxa per la prestació de serveis d'intervenció administrativa en l'actititat dels ciutadans i les empreses a través del sotmetiment prèvia llicència (obertura)