Ord. 13 Taxa pels serveis de sanitat preventiva, desinfecció, desinsectació, deratització i destrucció de qualsevol mena de materials i productes contaminants o propagadors de gèrmens nocius per a la salut pública, realitzats a domicili o per encàrrec