Ord.12 Taxa per la retirada de vehicles abandonats o estacionats defectuosament o abusivament a la via pública