Ord. 20 Taxa per les ocupacions del subsòl, el sòl i la volada de la via pública i a favor d'empreses explotadores de subministraments que afectin a la generalitat o a una part important del veïnat