Ord. 27 Preu públic per la prestació de serveis a través de l'emissora municipal