Ord. 33 Taxa per la prestació de serveis i activitats organitzades i supervisades per l'Àrea de Joventut