Ord. 35 Taxa pel servei de recaptació i gestió tributària