Calendari fiscal exercici 2019

Calendari fiscal 2019

Aprovació: Junta de Govern Local de 12-11-2018

Publicació: BOP núm. 220 de 14-11-2018

                    Les Mesures núm. 559 del 23 al 29 de novembre del 2018