Control d'animals de companyia

El juny del 2005 l’Ajuntament de La Seu d’Urgell va prendre la decisió pionera de no sacrificar els exemplars de la gossera, malgrat que el sacrifici estigués permès fins al gener del 2007. Aquesta decisió es va prendre amb la voluntat de poder donar una segona oportunitat als animals abandonats per tal que poguessin disposar així d’una nova llar. Cal dir que allargar el període d’estada dels animals a la gossera va permetre augmentar el nombre d’adopcions. Només es van sacrificar els animals per motius sanitaris i humanitaris o quan es va sobrepassar la capacitat de la gossera ja que es va voler dignificar la vida els exemplars que s’hi trobessin.

La major part dels gossos que van entrar a la gossera van poder ser retornats al seu propietari. Aquí hi va jugar un paper clau la identificació dels animals.

Cal remarcar el baix nombre de sacrificis que es va realitzar, només 9 gossos en dos anys dels quals 4 va ser per motius sanitaris, 2 per agressivitat i 3 per haver superat la capacitat de la gossera.

Pel que fa al nombre d’adopcionsaquest, va ser molt elevat ja que en el termini de 2 anys es van poder donar en adopció un total de 66 gossos, que representa una mitjana aproximada de 3 gossos mensuals. Aquest fet constata l’esforç que es va dur a terme des del consistori per tal de poder oferir una nova oportunitat als gossos, és a dir, per donar-los en adopció.

Aquests resultats van ser fruit de la campanya per fomentar les adopcions que es va portar a terme la qual va permetre realitzar la difusió dels exemplars que es trobaven a la gossera i també donar a conèixer l’existència d’aquest tipus d’instal·lació al municipi.

Adopta'm

La campanya "ADOPTA’M. Vull deixar de ser un número, posa’m un nom i porta’m a casa" volia agilitar les adopcions per tal que els animals estiguin el menys temps possible a la gossera. Aquesta campanya es va iniciar el mes de juny de 2005 quan es va modificar la gestió de la gossera, i es va traspassar les competències al servei de Medi Ambient.

Aquesta campanya va consistir en:

  • Disseny i edició d’un cartell atractiu i vistós mitjançant el qual es difonien els animals que es trobaven a la gossera. Aquesta va ser una eina fonamental per fomentar les adopcions.
  • Difusió dels exemplars a través dels mitjans locals. La difusió dels exemplars també es realitzava a través dels mitjans locals com en el cas de l’emissora de radio municipal o mitjançant diverses revistes. Pel que fa a la difusió radiofònica, aquesta consistia en:
    • Descripció dels exemplars de la gossera
    • Realització d’una falca radiofònica en la qual es promovia les adopcions.
  • Publicació a la pàgina web de l’Ajuntament (www.laseu.cat) dels exemplars de la gossera.
  • Distribució en diversos punts del municipi i d’Andorra (veterinaris, botigues d’animals) d’un book on constaven totes les fotos a tamany gran dels animals que es trobaven a la gossera municipal.

L’esforç de difusió que es va portar a terme va ser important fet que queda justificat per la diversitat de procedències dels ciutadans que van adoptat animals de la gossera municipal, ja que a banda de ciutadans del municipi també n’hi va haver d’Andorra, Puigcerdà i de la resta de la comarca.

La no identificació dels animals de companyia suposa que siguin abandonats amb molta facilitat ja que és molt difícil identificar-ne el propietari. La no identificació dels gossos dificulta la gestió dels Refugis d’Animals en gran mesura ja que, segons la llei de protecció dels animals, els gossos hi han d’estar 20 dies abans no se’ls pugui donar en adopció i/o acollir.