Actuació viària a la C-14 , la setmana del 17 al 21 de desembre

Treballs d'excavació del túnel amb voladures.
  • Descripció de l'afecció viària.- Tall total de calçada de curta durada (10 minuts de previsió) per treballs d'excavació de túnel amb voladures des de la boca sud del nou túnel dels Tres Ponts.
  • Tram afectat.- Del punt quilomètric 163+500 al 164+000 de la carretera C-14.
  • Dies i horaris de l'afecció viària.- Del 17/12/2018 al 21/12/2018. Un tall comprès entre les 10h i les 11h de cada matí, i un tall comprès entre les 17h i les 19h de cada tarda (horaris estimatius que dependran de la durada real dels treballs de cada cicle complet d'avanç de túnel: excavació amb voladura, desenrunat i sosteniment).