Actuació viària a la carretera C-14 (del 21 al 26 de gener)

Comunicació d'actuació viària (setmana del 21/01/2019 al 26/01/2019)
  • Descripció de l'afecció viària.- Tall total de calçada de curta durada (10 minuts de previsió) per treballs d'excavació de túnel amb voladures des de la boca sud i boca nord del nou túnel dels Tres Ponts.
  • Dies i horaris de l'afecció viària.- Del 21/01/2019 al 26/01/2019. Per a cada boca, un tall comprès entre les 10:30h i les 12h de cada matí i un tall comprès entre les 22h i les 1h (del dia següent).