Comunicació d'actuació viària a la carretera C-14 (28-03-18)

Comunicació d'actuació viària:
  • Descripció de l'afecció.- Tall d'un carril (o més) amb pas alternatiu (o desviament) per treballs de moviment de terres a (i des de) les embocadures del nou túnel, instal·lació de malles de protecció de talussos, execució de l'obra de drenatge transversal nova (OD 0.3; fase 2 costat muntanya), construcció d'accés d'obra paral·lel a la C-14 a la zona de l'embocadura nord nou túnel, preparació d'explanades adjacents a la C-14 i implantació de la planta de tractament d'aigües efluents dels treballs d'execució del nou túnel.
  • Tram afectat.- Carretera C-14 del punt quilomètric 163+200 al 166+520.
  • Dies i horaris.- Del dia 03/04/2018 al 30/06/2018 (de dilluns a dijous de 8:00h a 18:00h i divendres de 8:00h a 15:00h).