Comunicació d'actuació viària a la carretera C-14 (de l'11 de juny al 6 de juliol)

Talls d'un carril o més, amb pas alternatiu per treballs de protecció de talussos, de les dues embocadures del nou túnel.

El Tram afectat és la Ctra C-14 del punt quilomètric 163+200 al 166+520.

Els dies i horari de l'actuació d'obra és: del dia 11 de juny al 6 de juliol (de dilluns a dijous de 8h a 18h i els divendres de 8 a 15h