Comunicació d'actuació viària (pel mes de juliol)

  • Descripció de l'afecció.- Tall d'un carril (o més) amb pas alternatiu per treballs de protecció de talussos, de protecció de talussos de les dues embocadures del nou túnel, d'excavació de les dues embocadures nou túnel, de construcció nou túnel (excavació i sosteniment) des de les embocadures sud i nord del nou túnel, de construcció de l'obra de drenatge transversal nova OD 0.3 (pou i rampa d'accés), i de construcció de mur escullera.
  • Tram afectat.- Carretera C-14 del punt quilomètric 163+200 al 166+520.
  • Dies i horaris de l'actuació d'obra.- Del dia 09/07/2018 al 10/08/2018 (de dilluns a dijous de 8:00h a 18:00h i divendres de 8:00h a 15:00h).