Comunicat d'afectació per obres a la C14 (25-01-18)

  • Descripció de l'afecció.- Tall d'un carril (o més) amb pas alternatiu (o desviament) per treballs previs, moviment de terres a embocadures del nou túnel, instal·lació de malles de protecció de talussos i execució d'obra de drenatge transversal nova (OD 0.3).

  • Tram afectat.- Carretera C-14 del punt quilomètric 163+200 al 166+520.

  • Dies i horaris.- Del dia 30/01/2018 al 30/03/2018 (de dilluns a dijous de 8:00h a 18:00h i divendres de 8:00h a 15:00h).