Talls de curta durada del 15 al 19 de juliol 2018

Comunicació d'actuació viària (setmana del 15/07/2019 al 19/07/2019). Adjuntem Formulari de comunicació d'actuació viària (arxiu formulari_actuacio_puntual_psw_cat) i Autorització de l'actuació (arxiu AL-05037 Permís STC). Resum:
  • Descripció de l'afecció viària.- Tall total de calçada de curta durada (10 minuts de previsió) per treballs d'excavació de túnel amb voladures des de la boca sud i boca nord del nou túnel dels Tres Ponts.
  • Tram afectat.- Del punt quilomètric 163+400 al 164+700 (boca sud) i del 164+800 al 165+600 (boca nord) de la carretera C-14.
  • Dies i horaris de l'afecció viària.- Del 15/07/2019 al 18/07/2019. Per a cada boca, un tall comprès entre les 10:30h i les 12h de cada matí i un tall comprès entre les 22h i les 24h de cada vespre-nit (horaris estimatius que dependran de la durada real dels treballs de cada cicle complet d'avanç de túnel: excavació amb voladura, desenrunat, saneig i sosteniment).