Ajuts i subvencions

Subvencions per a la Promoció del Municipi 2018

Les subvencions per a la promoció del municipi 2018, es podran presentar a partir del dimecres 9 de maig fins al 9 de juny del 2018 a l'OAC de l'Ajuntament de la Seu d'Urgell.

Subvencions per a la Promoció del Municipi 2018 - Llegir Més

Subvencions per Autònoms 2018

L’objecte d’aquestes subvencions serà el foment de la creació del propi lloc de treball, per part de persones empadronades a la Seu d'Urgell i que es trobin en alguna de les situacions següent: a) Aquelles que es troben desocupades o en situació d’atur. b) Assalariades amb una jornada igual o inferior al 50% de la jornada complerta (20 hores setmanals).

Subvencions per Autònoms 2018 - Llegir Més

Subvencions per a la Rehabilitació i pintura de porxos i façanes

Aquestes bases tenen per objecte regular la convocatòria i concessió dels ajuts que l’Ajuntament de la Seu d’Urgell posa a disposició de propietaris per tal de col•laborar en el finançament de la rehabilitació i pintura als immobles situats dins de l'àmbit d'actuació descrit en aquestes bases.

Subvencions per a la Rehabilitació i pintura de porxos i façanes - Llegir Més