Convocatòria de les subvencions per a rehabilitar i repintar porxos i façanes.