Bases Reguladores de Subvencions per Autònoms 2019