Modificació bases de la subvenció, adaptació 2019.