Seguretat ciutadana


La Policia Municipal és un dels principals components del cossos de seguretat d’àmbit local. La seva actuació es basa en criteris d'implicació social, presència en el territori, proximitat a la ciutadania i voluntat de servei. Aquests principis bàsics i genèrics s'han d'adequar a la realitat de cada moment, a la demanda social i a l'eficàcia en l'assignació dels recursos disponibles.

Les seves activitats es centren en els següents eixos d’actuació: la seguretat ciutadana, el trànsit i seguretat viaria i el treball de proximitat.

L'Ajuntament de la Seu obre 125 expedients sancionadors durant els darrers dos anys per incompliment de l'ordenança de control i tinença d'animals
17-02-2017

Això suposa un increment del 92,3% respecte al nombre d’expedients oberts durant el 2014.


L'Ajuntament de la Seu adjudica la redacció del DUPROCIM i dels plans autoprotecció
27-01-2017

Amb l’objectiu de millorar la qualitat de gestió i de solució en cas de possibles emergències, tot aplicant les noves tecnologies per ser més eficients.


La Policia Municipal de la Seu sanciona 18 propietaris de gossos per portar l'animal deslligat
28-07-2016

Davant cert relaxament d’alguns propietaris de no complir amb la normativa municipal que obliga a portar les mascotes lligades.