Seguretat ciutadana


La Policia Municipal és un dels principals components del cossos de seguretat d’àmbit local. La seva actuació es basa en criteris d'implicació social, presència en el territori, proximitat a la ciutadania i voluntat de servei. Aquests principis bàsics i genèrics s'han d'adequar a la realitat de cada moment, a la demanda social i a l'eficàcia en l'assignació dels recursos disponibles.

Les seves activitats es centren en els següents eixos d’actuació: la seguretat ciutadana, el trànsit i seguretat viaria i el treball de proximitat.

La Seu d’Urgell continua sent un dels municipis més segurs del país
17-04-2019

Així ho ha corroborat la Junta Local de Seguretat que avui ha celebrat la seva sessió ordinària presidida pel conseller d’Interior de la Generalitat de Catalunya, Miquel Buch.


L’Ajuntament de la Seu d’Urgell nomena el nou cap de la Policia Municipal i presenta la nova organització del cos
15-04-2019

La Junta de Govern aprova el nomenant del sotsinspector Antonio González com a nou màxim responsable del servei policial del municipi.


La Seu d’Urgell encara el tercer dia de gestió de la nevada amb la incorporació de maquinària pesant per retirar neu i gel
25-01-2019

Maquinària del Ministeri de Foment s’incorporen en les tasques de neteja i llançament de potassa de la via pública de tot el municipi. Entre ahir i avui es llençaran més de 8 tones de potassa per carrers i voreres.