Seguretat ciutadana


La Policia Municipal és un dels principals components del cossos de seguretat d’àmbit local. La seva actuació es basa en criteris d'implicació social, presència en el territori, proximitat a la ciutadania i voluntat de servei. Aquests principis bàsics i genèrics s'han d'adequar a la realitat de cada moment, a la demanda social i a l'eficàcia en l'assignació dels recursos disponibles.

Les seves activitats es centren en els següents eixos d’actuació: la seguretat ciutadana, el trànsit i seguretat viaria i el treball de proximitat.

La Seu d’Urgell encara el tercer dia de gestió de la nevada amb la incorporació de maquinària pesant per retirar neu i gel
25-01-2019

Maquinària del Ministeri de Foment s’incorporen en les tasques de neteja i llançament de potassa de la via pública de tot el municipi. Entre ahir i avui es llençaran més de 8 tones de potassa per carrers i voreres.


L'Ajuntament de la Seu d'Urgell continua avui les tasques de treta de neu de carrers, voreres i accessos de tot el municipi
24-01-2019

La retirada de neu es complementa escampant potassa per evitar que rellisquin vehicles i vianants.


Activat des de primera hora del matí el Pla d’Actuació de Nevades a la Seu d’Urgell
23-01-2019

37 persones de les brigades municipals de neteja, obres i jardineria, així com també d’Integra Pirineus, distribuïdes en tres sectors diferents de la ciutat retiren neu del ferm de la via pública amb 3 vehicles pesats i 1 pickup amb pala i 8 noves màquines manuals llevaneus per les voreres. A més a més, també s’està llençant potassa en les zones més transitades de la ciutat.