Projecte de Govern

Consulta del Pla d'Actuació Municipal 2011-2015
Pla Actuació


En el següent document es presenta l'estat actual del Pla d'Actuació Municipal 2011-2015. S'hi pot consultat l'estat de cadascun dels projectes, així com els seus objectius i la regidoria responsable.

Icona - List check Descarrega el Pla d'Actuació Municipal 2011-2015