Convocats els ajuts per rehabilitar i repintar porxos i façanes del centre històric de la Seu d’Urgell i Castellciutat

Els carrers Major i Canonges i els seus carrers adjacents: Sant Josep de Calassanç, passatge de la Missió, plaça del Carmen, carrer de la Muralla, carrer del Pou, carrer del Carmen, carrer la Creu, carrer Estret, carrer de la Palma, placeta de Sant Nicolau, Pati Palau, carrer Sant Agustí i carrer de la Roca.
17-09-2021

L’Ajuntament de la Seu d’Urgell ha aprovat la convocatòria de les subvencions per a rehabilitar i repintar porxos i façanes d’edificis del carrer Major i del carrer dels Canonges, així com també els seus carrers adjacents, inclosos també dins del centre històric com són: Sant Josep de Calassanç, passatge de la Missió, plaça del Carmen, carrer de la Muralla, carrer del Pou, carrer del Carmen, carrer la Creu, carrer Estret, carrer de la Palma, placeta de Sant Nicolau, Pati Palau, carrer Sant Agustí i carrer de la Roca.

A més a més, la convocatòria no només s’adreça a totes les persones físiques o jurídiques que vulguin fer alguna actuació durant aquest any 2021, sinó que també té efectes retroactius i poden ser subvencionables actuacions realitzades durant l’any 2020. Aquesta convocatòria compta amb una partida pressupostària de 30.000 euros, 10.000 dels quals estan destinats a les sol·licituds de Castellciutat.

La tinent d’alcalde de Promoció de la Ciutat de l’Ajuntament urgellenc, Mireia Font, afirma que aquesta nova convocatòria “segueix tenint la voluntat de millorar la conservació d’aquests porxos i façanes, ja que és indubtable que són un dels elements més representatius de la Seu d’Urgell, com també les façanes de Castellciutat”.

Presentació de sol·licituds

El període de presentació de la sol·licitud té terminis diferents:

1.Per a les sol·licituds d’actuacions a edificis amb porxos dins el c/ Major i el c/ dels Canonges així com també els edificis ubicats a Castellciutat: del dia 20 de setembre al 2 d’octubre de 2021.

2.Per a les sol·licituds d'actuacions a la resta d'edificis dels carrers fixats en el punts 2.1 d’aquesta convocatòria, incloent els edificis amb porxos que no hagin concorregut a la primera fase: del 6 al 23 d’octubre de 2021 o fins exhaurir el pressupost previst.

Tal i com indiquen les bases, els ajuts s’atorgaran per ordre de presentació de les sol·licituds a l’OAC de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell i que compleixen amb tota la documentació que es demana.

Import i despeses subvencionables

Les subvencions que s’atorguin cobriran un màxim del 60% del pressupost de la rehabilitació i pintura de la façana. Aquest ajut pot arribar fins al 85% del total del cost de l’actuació si es realitza amb industrials de la Seu d’Urgell. L’import màxim de la subvenció serà de 2.000 euros si l’edifici té una única façana, i de 3.000 euros si en té més d’una.

La pintura que es faci servir per repintar s’haurà de fer amb el color o colors determinats a la normativa urbanística municipal.