L’Ajuntament de la Seu d’Urgell aprova el document per definir el Pla d’Acció per a l’Energia Sostenible i Clima

Aquest text planifica 75 accions que contribuiran a reduir l’emissió de gasos d’efecte hivernacle a l’atmosfera en un 41% i que permetran assolir per l’any 2030 una reducció del 47% d’emissions de CO2 .

El ple de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell ha aprovat aquesta setmana el document per definir el Pla d’Acció per a l’Energia Sostenible i Clima (PAESC). Es tracta de la primera fase del projecte on s’ha elaborat un inventari municipal de consums energètics i d’emissions de CO2 i una diagnosi energètica que han permès definir el marc estratègic del pla d’acció del municipi urgellenc.

El tinent d’alcalde de Territori i Sostenibilitat de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell, Joan Gurrera, explica al respecte que “concretament, s’han planificat 75 accions que contribuiran a reduir l’emissió de Gasos d’Efecte Hivernacle (GEH) a l’atmosfera en un 41% i que permetran assolir per l’any 2030 una reducció del 47% d’emissions de CO2.

Gurrera també remarca que el PAESC de la Seu d’Urgell planteja 10 objectius estratègics que, a grans trets, són els següents: disminuir les emissions generades per l’enllumenat públic municipal, els equipaments municipals, el sector residencial, el sector terciari i les derivades de la gestió de residus del municipi i, alhora incorporar i fomentar l’ús d’energies renovables a la nostra ciutat. “Amb el seu compliment suposarà un estalvi d’emissions de CO2 del 47% a la Seu d’Urgell”, afirma el  tinent d’alcalde de Territori i Sostenibilitat.

Vídeo per fomentar estalvi i eficiència energètica

Per fomentar les actuacions descrites al document aprovat, l’Ajuntament publicarà un vídeo/espot sobre el PAESC on s’explicaran conselles per fomentar l’estalvi i eficiència energètica en l’àmbit domèstic, comerços i grans productors per conscienciar als urgellencs i urgellenques sobre la problemàtica de l’energia i el canvi climàtic.

Aquest vídeo es penjarà als portals webs de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell, el Consell Comarcal de l’Alt Urgell, així com de la Diputació de Lleida i l’Institut Català d’Energia (ICAEN).

Pacte d’Alcaldes pel Clima i l’Energia

A partir de l'èxit del Pacte dels Alcaldes, l’any 2014 es va llançar la iniciativa Alcaldes per l’Adaptació (Mayors Adapt), basada en el mateix model de gestió pública, on es convidava a les ciutats a assumir compromisos polítics i prendre mesures per anticipar-se als efectes inevitables del canvi climàtic.

A finals del 2016, totes dues iniciatives es van fusionar en el nou Pacte dels Alcaldes pel Clima i l'Energia, mitjançant el qual es van assumir els objectius de la UE per l’any 2030 i es va adoptar un enfocament integral d'atenuació del canvi climàtic i d'adaptació a aquest.

L’any 2018, el ple de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell va aprovar l’adhesió al Pacte dels Alcaldes pel Clima i l’Energia promogut per la Diputació de Lleida. L’adhesió a aquesta iniciativa implica la redacció del Pla d’Acció per a l’Energia Sostenible i Clima (PAES) que s’ha aprovat justament aquesta setmana.

Val a dir que aquest nou Pacte dels Alcaldes es basa en tres pilars fonamentals:

  • Atenuació: Esdevé més ambiciós amb un compromís de reducció d’emissions de GEH més enllà del 40% per l’any 2030, mitjançant l’augment de l’eficiència energètica i un major ús de fonts d’energia renovables.
  • Adaptació: Incorpora el compromís d’avançar cap a la resiliència de les ciutats afegint la obligació de redactar un Pla d’Adaptació al Canvi Climàtic i executar-ne les accions.
  • Subministrament energètic segur, sostenible i assequible.

Tots els signants del Pacte d’alcaldes es comprometen, voluntàriament i unilateralment, a anar més enllà dels objectius de la Unió Europea i a adoptar el compromís de reduir les emissions de CO2 en el seu territori en més del 40 % per l’any 2030 mitjançant la redacció i execució de plans d’acció per a l’energia sostenible i el clima (PAESC), a favor de les fonts d’energia renovables i les tecnologies de millora de l’eficiència energètica.