Convocatòria 1 plaça auxiliar Radioseu estiu 2021

Termini per presentar instàncies: fins el dia 27.04.2021 a les 23,59 h.

Les persones interessades poden accedir a través d'aquesta pàgina a les bases reguladores del procés de selecció i al tràmit telemàtic per presentar les sol·licituds.

El termini de presentació de sol·licituds estarà operatiu des del 12 d'abril a les 9,00 h i fins al 27 d'abril de 2021.


INFORMACIÓ SOBRE EL TRÀMIT


 • Bases reguladores de la convocatòria
 • Per poder fer la inscripció, necessitareu adjuntar els següents documents. Recomanem tenir-los preparats i adjuntar-los en l'apartat corresponent del formulari de sol·licitud.
  • Còpia del DNI o NIE.
  • Còpia de la titulació acadèmica que us habiliti per participar en el procés selectiu.
  • Justificant títol de Català, nivell A.
  • Currículum Vitae.
  • Mèrits segons les bases.
  • Declaració responsable de compliment de requisits. , omplir-lo, signar-lo digitalment i adjuntar-lo al formulari de sol·licitud.
 • Necessiteu tenir una identitat digital per poder fer el tràmit telemàtic. Us facilitem informació sobre la identitat digital.
Si voleu presentar la sol.licitud presencialment, demaneu la instància al correu electrònic rrhh@aj-laseu.cat. S'ha de demanar cita prèvia per poder-la presentar presencialment.