Convocatòria 1 plaça de professor/a de dansa per l'Escola Municipal

Termini presentació d'instàncies: fins el dia 17.08.2021

INFORMACIÓ SOBRE EL TRÀMIT


 • Bases reguladores de la convocatòria
 • Per poder fer la inscripció, necessitareu adjuntar els següents documents. Recomanem tenir-los preparats i adjuntar-los en l'apartat corresponent del formulari de sol·licitud.
  • Còpia compulsada del DNI 
  • Còpia compulsada títol de Batxillerat, formació professional de segon grau, tècnic superior o altres formalment equivalents als efectes d'accés a la funció pública.
  • Justificació nivell C de català
  • Justificació compulsada dels mèrits
  • Currículum.
  • Vida laboral
  • Declaració responsable de compliment de requisits. , omplir-lo, signar-lo digitalment i adjuntar-lo al formulari de sol·licitud.
  • Necessiteu tenir una identitat digital per poder fer el tràmit telemàtic. Us facilitem informació sobre la identitat digital.
Si voleu presentar la sol.licitud presencialment, demaneu la instància al correu electrònic rrhh@aj-laseu.cat. S'ha de demanar cita prèvia per poder-la presentar presencialment.