Convocatòria 1 plaça interina de tresoreria

Presentació d'instàncies: fins el dia 04.10.2021
Les persones interessades poden accedir a través d'aquesta pàgina a les bases reguladores del procés de selecció i al tràmit telemàtic per presentar les sol·licituds.

El termini de presentació d'instàncies: fins el dia 04.10.2021


INFORMACIÓ SOBRE EL TRÀMIT


 • Bases reguladores de la convocatòria
 • Per poder fer la inscripció, necessitareu adjuntar els següents documents. Recomanem tenir-los preparats i adjuntar-los en l'apartat corresponent del formulari de sol·licitud.
  • Còpia del DNI o NIE.
  • Còpia de la titulació de graduat escolar, formació professional de primer grau, tècnic mig o altres titulacions formalment equivalents als efectes d'accés a la funció pública.
  • Justificant títol de Català, nivell B.
  • Currículum Vitae.
  • Mèrits segons les bases.
  • Declaració responsable de compliment de requisits. , omplir-lo, signar-lo digitalment i adjuntar-lo al formulari de sol·licitud.
 • Necessiteu tenir una identitat digital per poder fer el tràmit telemàtic. Us facilitem informació sobre la identitat digital.
Si voleu presentar la sol.licitud presencialment, demaneu la instància al correu electrònic rrhh@aj-laseu.cat. S'ha de demanar cita prèvia per poder-la presentar presencialment.