Convocatòria 2 places d'educador/a de carrer

El termini de presentació d'instàncies és fins el dia 28.06.2021 a les 23,59 h Les persones interessades poden accedir a través d'aquesta pàgina a les bases reguladores del procés de selecció i al tràmit telemàtic per presentar les sol·licituds.

El termini de presentació d'instàncies és fins el dia 28.06.2021 a les 23.59 h.


INFORMACIÓ SOBRE EL TRÀMIT


 • Bases reguladores de la convocatòria
 • Per poder fer la inscripció, necessitareu adjuntar els següents documents. Recomanem tenir-los preparats i adjuntar-los en l'apartat corresponent del formulari de sol·licitud.
  • Còpia del DNI o NIE.
  • Còpia de la titulació universitària d'educació social o estar habilitat per qualsevol col·legi professió d'educadores i educadors socials d'àmbit estatals.
  • Justificant títol de Català, nivell C1.
  • Currículum Vitae.
  • Mèrits segons les bases.
  • Declaració responsable de compliment de requisits. , omplir-lo, signar-lo digitalment i adjuntar-lo al formulari de sol·licitud.
 • Necessiteu tenir una identitat digital per poder fer el tràmit telemàtic. Us facilitem informació sobre la identitat digital.
Si voleu presentar la sol.licitud presencialment, demaneu la instància al correu electrònic rrhh@aj-laseu.cat. S'ha de demanar cita prèvia per poder-la presentar presencialment.