Convocatòria 3 places de Policia Local en propietat

Termini presentació d'instàncies: en tràmit

INFORMACIÓ SOBRE EL TRÀMIT


 • Bases reguladores de la convocatòria
 • Per poder fer la inscripció, necessitareu adjuntar els següents documents. Recomanem tenir-los preparats i adjuntar-los en l'apartat corresponent del formulari de sol·licitud.
  • Còpia del DNI 
  • Còpia compulsada títol graduat escolar o equivalent i/o homologat.
  • Còpia del carnet de conduir A1 i B
  • Justificació nivell B de català
  • Justificació compulsada dels mèrits
  • Currículum.
  • Declaració responsable de compliment de requisits. , omplir-lo, signar-lo digitalment i adjuntar-lo al formulari de sol·licitud.
  • Certificació negativa del Registre Central de Delinqüents Sexuals (en cas de no autoritzar a l'Ajuntament -declaració jurada)
 • Necessiteu tenir una identitat digital per poder fer el tràmit telemàtic. Us facilitem informació sobre la identitat digital.
Si voleu presentar la sol.licitud presencialment, demaneu la instància al correu electrònic rrhh@aj-laseu.cat. S'ha de demanar cita prèvia per poder-la presentar presencialment.