Convocatoria monitors/es del casal d'estiu 2023-2024

Termini per a la presentació d'instàncies fins el dia 29/03/2023

RI-PER 2023/002 (A-686) Convocatòria monitors/es casal d'estiu 2023 i 2024

Termini per a la presentació d'instàncies fins el dia 29/03/2023

Les persones interessades poden accedir a través d'aquesta pàgina a les bases reguladores del procés de selecció i al tràmit telemàtic per presentar les sol·licituds.

El termini de presentació d'instàncies fins el dia 29/03/2023.

INFORMACIÓ SOBRE EL TRÀMIT

  • Bases reguladores de la convocatòria
  • Per poder fer la inscripció, necessitareu adjuntar els següents documents. Recomanem tenir-los preparats i adjuntar-los en l'apartat corresponent del formulari de sol·licitud.
* En qualsevol moment del procés, l'Ajuntament de la Seu d'Urgell, podrà demanar els originals de les Digitalitzacions de documents, adjuntades.

Si voleu presentar la sol·licitud presencialment, demaneu la instància al correu electrònic rrhh@aj-laseu.cat. S'ha de demanar cita prèvia per poder-la presentar presencialment.