CONFIRMACIÓ DE PLAÇA LLAR MUNICIPAL D'INFANTS, CURS 2021-22

Telemàtic. A partir del dilluns 3 de maig 2020.
La Confirmació de plaça a la LLAR MUNICIPAL D'INFANTS ELS MINAIRONS pel curs 2021-2022, es farà per via telemàtica i a partir del dilluns 3 de maig 2021.


Abans de fer el tràmit, millor tenir preparada la documentació a adjuntar (si és el cas) :


Digitalització del full de domiciliació bancària en format SEPA, omplert i signat (només pels alumnes que canviïn les dades de la domiciliació bancària)

Digitalització carnet de família monoparental/nombrosa (si s'escau)