MATRÍCULA A LA LLAR MUNICIPAL D'INFANTS ELS MINAIRONS. CURS 2020-2021.

Telemàtic. A partir del dilluns 22 de juliol 2020.
La matrícula a la LLAR MUNICIPAL D'INFANTS ELS MINAIRONS pel curs 2020-2021, es farà per via telemàtica i a partir del dilluns 22 de juny 2020.


FORMULARI DE MATRÍCULA

Abans de fer el tràmit, heu de tenir preparada la documentació a adjuntar :

Digitalització del full de domiciliació bancària en format SEPA, omplert i signat

Digitalització carnet de família monoparental/nombrosa (si s'escau)